Vodorovná a zvislá priestorová premenlivosť vodivosti zeminy s biologickou vrchnou vrstvou – Úvod

Nenasýtená hydraulická vodivosť (K(h)) je významnou pôdno-fyzikálnou vlastnosťou, najmä pri stanovení intenzity infiltrácie. Biologický pôdny vrchná vrstva (BPP) je poskladaný so siníc, rias, machov, hríbov a lišajníkov, ktoré pokrývajú vrchná plocha zeminy. Živočíchy obsiahnuté v BPP produkujú polysacharidy, ktoré môžu podstatne ovplyvniť hydrofyzikálne charakteristiky nielen vrchná plochau zeminy ale aj pôdneho profilu

Podklady k diplomovej práci

Nechala jsem si připravit podklady k diplomové práci na jednom serveru. V práci máme jako každý rok strašný  frmol, plus se připravuje prodej celé firmy ,tak nevíme kde nám hlava stojí. Ujišťovali mě, že je všechno v běhu a že mám být v klidu, ale když  se blížil termín odevzdání první části

Preklady do anglického jazyka

Prekladateľstvo sa považuje za odbornú činnosť, ktorú vykonávajú prekladatelia do rôznych svetových jazykov. Prekladatelia túto činnosť vykonávajú s využitím svojich jazykových schopností, ktoré musia byť na vysokej, respektíve primeranej úrovni. Najčastejšie sú požadované preklady do angličtiny, ale samozrejme sú žiadané aj preklady do iných jazykov. Zákazníci si vyžadujú preklad lexika.sk do angličtiny z rôznych