Cyklistické rukavice, ktoré majú v sebe Filipa

Blikajúce zariadenia, svetlá či reflexné prvky síce v tme či hmle dajú vodičom áut znamenie, že idete po ceste na bicykli, avšak ich neupozornia na prípadnú zmenu smeru jazdy. Upaženie na znamenie odbočenia však bude mať konečne zmysel aj po zotmení. A to vďaka skvelému nápadu s rukavicami. To však stále nie je všetko. Zdá,

Postgraduálne štúdium predstavuje vhodné doplnenie vysokej školy

Doštudovali ste na univerzite a postupne sa rozhliadate, kam ďalej? Možno si rovno aj zasielate životopisy, resp. motivačné listy na adresy potenciálnych zamestnávateľov, ktorí by o vás mohli potenciálne prejaviť záujem. Ak v snahe nájsť si zamestnanie neslávite úspech, je čas sa zamyslieť, či niečo nerobíte zle. Tak napríklad, či dosiahnuté vzdelanie stačí na získanie

6 vecí, ktoré cyklista vo svojej výbave musí mať

Ak sa spýtate cyklistu, ktoré ročné obdobie má najradšej, určite vám odpovie, že jar a leto. Dôvod je jednoduchý. Môže celé dni od rána do večera sedieť na bicykli a venovať sa svojmu obľúbenému športu. Rovnako ako pri iných športoch, aj pri cyklistike by ste mali mať po ruke základnú výbavu, ktorú tvorí presne

Tajomstvo úspechu odhalené

Ak si porovnáme klasické vysokoškolské štúdium so štúdiou MBA, je nám hneď jasné, o čo v ktorom ide. Klasické vysokoškolské štúdium je zamerané na naberanie čo najväčšieho množstva vedomostí a teoretických skúseností. MBA štúdium je pravým opakom a je len na vás, čo je pre vás dôležitejšie. MBA financie je štúdium zamerané

Ako ušetriť čas a peniaze pri viazaní diplomovky

Aby ste si mohli dať zviazať svoju diplomovku musíte mať titulný list, vedieť počet viazaných kusov, vedieť približný rozsah strán diplomovky, vybrať si farbu textu na obale a farbu samotného obalu. Ak ste typ študenta, ktorý si na všetko necháva dostatok času, tak si celú diplomovku napíšete v predstihu a dáte si ju zviazať dostatočne

Titul BBA – praktické poznatky pre začínajúcich manažérov

Ak ste začínajúci manažér, zaoberáte sa riadením ľudí a organizačným manažmentom, poprípade chcete získať nové teoretické poznatky alebo rozšíriť si znalosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, marketingu či financií, práve pre vás je určený titul BBA (Bachelor of Business Administration). Po jeho absolvovaní následne môžete pokračovať na vyššom stupni štúdia v rámci programov MBA, MPA

Jak se připravit na zkoušky na vysokou školu?

Rozhodli jste se pro studium vysoké školy? Na většině z nich musíte projít přijímacím řízením. Zkoušky jsou různé. Záleží na vybrané škole. Pojďme si však dát alespoň obecné rady, jak uspět u přijímacích zkoušek na vysokou školu.   Příprava na zkoušky na vysokou školu Víte, jak se připravit na zkoušky na vysokou

Ako charakterizovať cloud computing?

Cloud computing možno charakterizovať ako nový model poskytovania a využívania IT služieb a to pomocou informačných technológií. Názov pochádza z angličtiny a možno ho voľne preložiť ako výpočtové mračno. Ide o to, že tzv. mračno predstavuje zhluk určitých výpočtových prostriedkov, ktoré nie sú z pohľadu užívateľa viditeľné, pretože jeho infraštruktúra je skrytá.

Vodorovná a zvislá priestorová premenlivosť vodivosti zeminy s biologickou vrchnou vrstvou – Výsledky a diskusia

Priestorová premenlivosť K (-2 cm) v horizontálnom smere Vymeriavanie K(-2 cm) bolo prevedené minidiskovým infiltromerom. Na výskumnej ploche bol vytýčený grid s mierami 150×150 cm, ktorý bol rozdelený na 9 rovnakých štvorcov s mierami 50×50 cm (Obr.1). V strede každého z nich boli vo vzdialenosti cca 2 cm od seba urobené 3

Vodorovná a zvislá priestorová premenlivosť vodivosti zeminy s biologickou vrchnou vrstvou – Materiál a metódy

Bádateľská rovina Merania boli urobené na mieste Mláky II pri Sekuliach na juhozápadnom Slovensku. Študovaná oblasť je súčasťou geomorfologického celku Dolnomoravský úval, ktorý je najsevernejším výbežkom Viedenskej panvy, ktorá je súčasťou Panónskej panvy. Obec Sekule leží v severozápadnej časti Borskej nížiny pri sútoku riek Moravy, Dyje a Myjavy. Ráz okolia obce je nížinný.