Léky na erektilní dysfunkci

Erektilní dysfunkce je problém, který určitě trápí mnohé muže. Je to stav, při kterém muž není schopný dosáhnout erekce, tedy není schopný mít pohlavní styk se svou sexuální partnerkou. Důvodů, které mohou způsobit erektilní dysfunkci je mnoho. Patří sem onemocnění jako cukrovka, ateroskleróza, neurologická onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, chirurgické zákroky, úrazy, či psychické

Kam na vysokú školu?

Vzdelávanie je jednou z top tém, ktoré hýbu dnešnou spoločnosťou. Robia sa prieskumy, štatistiky, sledujú sa zahraničné trendy vo vzdelávaní. Čo hovoríte vy na vzdelávanie u nás? Veľa ľudí je nespokojných so systémom školstva na Slovensku. Na druhej strane sa však zvykne hovoriť, že bez vzdelania a titulu sa nikam nepohnete. Vzdelávanie však

Aby šport nebolel

Kto by nemal rád šport. Vyčistenie mysle, totálny relax a oddych od celého sveta. Aké úžasné je môcť si zabehať, ked’sa tešíme dobrému zdraviu, liezť po sklalách či pokoriť zasnežené hory na lyžiach. Alebo len tak vziať skateboard, korčule či bicykel a nechať sa unášať prílivom čerstvého vzduchu. Šport je nielen zdravý

Tipy, ako vybrať vhodný krokomer

Krokomer je prístroj, ktorý registruje pohyb vášho tela pri chôdzim. Môžeme teda povedať, že počíta jednotlivé kroky. Zmyslom moderných krokomerov nie je spravidla meranie vzdialeností, ale motivácia k tej najlepšej fyzickej aktivite, ktorú moderná medicína pozná – k pravidelnej chôdzi. Aj tu by sme radi zdôraznili, že na to, aby ste začali

Aké výhody so sebou prináša firemný jazykový kurz?

Ak majú spoločnosti, alebo rôzne firmy kontakty aj za hranicami, tak od svojich zamestnancov požadujú aj ovládanie cudzieho jazyka. Cudzí jazyk je však  nutné rozvíjať a pre dosiahnutie tohto cieľa možno využiť práve firemné jazykové kurzy. Dnes sa najčastejšie stretávame s požiadavkou angličtiny pre firmy, kedy kurzy môžu prebiehať nielen v priestoroch jazykových škôl, ale

Potrebujete úradný preklad do angličtiny?

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Tento známy fakt platí už niekoľko desaťročí a kým sa naši rodičia a starí rodičia nezaobišli bez ruského jazyka, v súčasnosti sa za svetový jazyk považuje angličtina. Dokonalá znalosť anglického jazyka je dnes obrovskou výhodou takmer vo všetkých sférach života. Či cestujete na dovolenku, hľadáte si prácu alebo uzatvárate

Bicyklujeme s deťmi

Cyklistiku môžeme v rodinnom živote chápať dvojako. Buď ako zámienku k tomu, že chcete byť chvíľu sám a byť ďalej od toho nekonečného kolobehu starostlivosti o rodinu, alebo to môže byť skvelá možnosť, ako tráviť príjemné chvíle aj so svojimi najbližšími. Ako dostať deti na bicykel a viesť ich k bezpečnej jazde?

Prečo vzdelávať zamestnancov?

Prax, ako aj dlhé roky skúseností ukazovali, že základným a prvoradým cieľom všetkých podnikov je dosahovanie zisku.  Avšak, súčasné moderné firmy čoraz častejšie považujú dosahovanie zisku, len za jeden zo základných cieľov, pričom o jeho primárnosti by sa dalo diskutovať. Moderné firmy kladú dôraz na spoločenskú zodpovednosť a do popredia sa dostávajú informácie, znalosti či

Z čoho sa vyrábajú oceľové konštrukcie?

Celý proces výroby a montáže oceľových konštrukcií je veľmi zložitý, preto je potrebné dobre zvážiť výrobné faktory už pri návrhu konštrukcie. Najdôležitejší je výber vhodného materiálu a technológie zvárania. Výber materiálu je ovplyvnený mnohými faktormi. Charakterom a intenzitou namáhania, požiadavkou na deformácie, vplyvom prostredia (agresivita ovzdušia, vody, zeminy, žiarenie), účelom použitia. V

Ako vyzerá výroba plastových okien?

Plastové okná sú na Slovensku stále najžiadanejšie. Uvažujete o ich kúpe a zaujímalo by vás ako prebieha výroba plastových okien? Tak v dnešnom článku si môžete o tom aspoň prečítať. Základom je profil Základom sú plastové profily, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vlastnosti okien. Ide o plastové tyče, ktoré sú kvôli izolačným vlastnostiam vnútri