Vodorovná a zvislá priestorová premenlivosť vodivosti zeminy s biologickou vrchnou vrstvou – Úvod

Nenasýtená hydraulická vodivosť (K(h)) je významnou pôdno-fyzikálnou vlastnosťou, najmä pri stanovení intenzity
infiltrácie. Biologický pôdny vrchná vrstva (BPP) je poskladaný so siníc, rias, machov, hríbov a lišajníkov, ktoré pokrývajú vrchná plocha
zeminy. Živočíchy obsiahnuté v BPP produkujú polysacharidy, ktoré môžu podstatne ovplyvniť hydrofyzikálne
charakteristiky nielen vrchná plochau zeminy ale aj pôdneho profilu do jeho rôznej hĺbky.
Cieľom práce bolo vyhodnotiť variabilitu K(-2 cm) a Indexu vodoodpudivosti (R) v vodorovnej a zvislej rovine.
Vymeriavanie v vodorovnej rovine prebehlo na neupravenom vrchná plochau zeminy s BPP. Výsledky merania K(-2 cm) sú relatívne
homogénne. Väčší výskyt ihličia priamo pod stromami sa prejavil v nižších hodnotách K(-2 cm). V rámci merania vo
vertikále boli najnižšie hodnoty K(-2 cm) namerané v hĺbke 10 cm a postupne narastali, pričom pri hraničnej hĺbke 40
cm sa stráca vplyv vodoodpudivosti. Nárast hodnôt K(-2 cm) a súčasný pokles R je možné relatívne spoľahlivo popísať
funkčnými vzťahmi. Ak porovnáme merania v vodorovnej a zvislej rovine, možno povedať, že väčšia premenlivosť
sa prejavuje v smere vertikálnom ako v smere horizontálnom. Namerané hodnoty K(-2 cm) podľa hĺbky je možné
využiť pri matematickom modelovaní pohybu vody, ale s prihliadnutím na to, že v hydrofóbnych pôdnych profiloch sa
v prevažnej miere vyskytuje preferenčné prúdenie.

Nenasýtená hydraulická vodivosť (K(h)) je významnou pôdno-fyzikálnou vlastnosťou, najmä pri stanovení intenzity
infiltrácie. Biologický pôdny vrchná vrstva (BPP) je poskladaný so siníc, rias, machov, hríbov a lišajníkov, ktoré pokrývajú vrchná plocha
zeminy. Živočíchy obsiahnuté v BPP produkujú polysacharidy, ktoré môžu podstatne ovplyvniť hydrofyzikálne
charakteristiky nielen vrchná plochau zeminy ale aj pôdneho profilu do jeho rôznej hĺbky.
Cieľom práce bolo vyhodnotiť variabilitu K(-2 cm) a Indexu vodoodpudivosti (R) v vodorovnej a zvislej rovine.
Vymeriavanie v vodorovnej rovine prebehlo na neupravenom vrchná plochau zeminy s BPP. Výsledky merania K(-2 cm) sú relatívne
homogénne. Väčší výskyt ihličia priamo pod stromami sa prejavil v nižších hodnotách K(-2 cm). V rámci merania vo
vertikále boli najnižšie hodnoty K(-2 cm) namerané v hĺbke 10 cm a postupne narastali, pričom pri hraničnej hĺbke 40
cm sa stráca vplyv vodoodpudivosti. Nárast hodnôt K(-2 cm) a súčasný pokles R je možné relatívne spoľahlivo popísať
funkčnými vzťahmi. Ak porovnáme merania v vodorovnej a zvislej rovine, možno povedať, že väčšia premenlivosť
sa prejavuje v smere vertikálnom ako v smere horizontálnom. Namerané hodnoty K(-2 cm) podľa hĺbky je možné
využiť pri matematickom modelovaní pohybu vody, ale s prihliadnutím na to, že v hydrofóbnych pôdnych profiloch sa
v prevažnej miere vyskytuje preferenčné prúdenie.