Ako dosiahnuť svoju vysnívanú úroveň angličtiny

Ako dosiahnuť svoju vysnívanú úroveň angličtiny

Jazyk je ten, vďaka ktorému si dokážeme vysvetliť aj občasné nezhody, no aj situácie, kedy slovami chceme vyjadriť šťastie, pocit bezpečia, nezávislosti, všetko to, kde vieme urobiť za vetou bodku. S tým rodným sme nemali problém, aj keď všetky začiatky boli ťažké. Oveľa horšie nám to, však ide s cudzími rečami. Nemáme k nim vzťah, no ony neprestajne bojujú o našu pozornosť v škole, na ulici, v obchode, televízii či doma.

Vraj, ak im budeme venovať každý deň aspoň kúsok času, niečo sa na nás nalepí a vystúpime z tej hmly nevedomosti. O tom ako sa úspešne naučiť cudziu reč hovorí veľa ľudí, ale čo ak aj napriek tým všetkým radám, sa nám nedarí pohnúť z miesta? Akokoľvek  náročne daný jazyk vyzerá, musíme mať na pamäti, že tak ako sme sa naučili ten, ktorým teraz rozprávame, aj vtedy to išlo plynule, krok po kroku, nenútene.

Ak si stanovíme hranicu, že sa naučíme každý deň 20 nových slov či fráz, môže to mať opačný účinok ako predpokladáme. Na začiatku budeme nadšení z toho, že zrazu rozumieme textom našich obľúbených piesní, no nakoniec tomu dáme „stopku“, pretože nebudeme schopní absorbovať všetky tie informácie. Stane sa z toho povinnosť, únavné konverzovanie, neochota naučiť sa niečo nové zo školských kníh. S niečím novým prichádza množstvo výziev a prekvapení, takže chuť učiť sa cudzí jazyk musí vychádzať z nás a miestami si z toho treba spraviť aj zábavu. Totiž nikto sa vás v danej krajine neopýta na nepravidelné slovesá, frázy v rámčekoch a za okrajmi zošitov alebo na učebnice, ktoré používate na zdokonalenie  či skôr lepšie povedané na porozumenie iným ľuďom.

Nepoľavujte, buďte vytrvalí

Poznáme historky typu, keď som išiel do tej krajiny, nevedel som ani jeden výraz, k tomu, že dnes ovládam ten jazyk takmer bezchybne ma prinútili okolnosti. Ak však patríte k tým, ktorí by bez znalosti jednoduchých zahraničných viet nevyšli ani na ulicu, potom vytrvajte a nevzdávajte sa tak rýchlo. Aj keď niekedy vás pochytí zúfalstvo, stavy vypätia či slovných spojení, že sa to jednoducho nikdy nenaučíte, no musíte tomu dať len čas, veľa času. Možno sa vám nepáči predstava byť zavretý s knihou v ruke, ale podklad je dôležitý, teda z čoho vychádzate a učiť sa nové výrazy môžete aj vonku v prírode, kde je však viac rušivých elementov ako vo vnútri. Nestanovujte si žiadne termíny ani požiadavky, pretože nie sú podstatné, dôležité je vaše zapálenie pre danú reč.

Znalosti sa rovnajú dosiahnutej úrovni

Naším ťažkým orieškom je väčšinou toľko skloňovaná angličtina. Ak sa ju učíme, postupne prechádzame z nižšej úrovne na vyššiu. V tej prvej (A1), ktorej sa hovorí aj falošný začiatočník, ide o to, že sme schopní konverzovať veľmi jednoduchými vetami, vyjadriť základné myšlienky a rozumieť slovám, ktoré sa týkajú našej osoby. Ďalšia fáza (A2) alebo mierne pokročilý znalec angličtiny rozumie tomu, o čom hovoria osoby v jeho prítomnosti, má znalosti z tém o nakupovaní, práci alebo o rozhovoroch na ulici. Taktiež dokáže popísať isté udalosti a používať minulý čas. Pokročilý (B1), ktorý je vo svojej kategórii vnímaný za odborníka vo veciach, ktoré sa dejú tu a teraz, vie používať naučené slová a frázy v bežnej komunikácii a môže bez akýchkoľvek zábran hovoriť o čom chce. Veľmi pokročilí v angličtine (B2) väčšinou rozumejú tomu, čo sa hovorí v zahraničných filmoch alebo seriáloch. Sú natoľko schopní konverzovať aj s neznámymi ľuďmi, že sa nestratia ani pri závažnejších témach. Jazykovo spôsobilý a expert na úrovni (C1-­2) má perspektívu aj v písaní literárnych textov a tiež vie vhodne používať anglické slová, časy i frázy. Má výhodu v tom, že bez problémov prečíta aj náročný text alebo dokáže obrátiť tému rozhovoru na niečo iné.

Ak bojujete so svojou znalosťou cudzej reči, nezúfajte, raz to predsa musí prísť, len na to netlačte, určite si však stanovte úroveň, ktorú by ste chceli dosiahnuť, teda aspoň pre začiatok.