Ako charakterizovať cloud computing?

Ako charakterizovať cloud computing?

Cloud computing možno charakterizovať ako nový model poskytovania a využívania IT služieb a to pomocou informačných technológií. Názov pochádza z angličtiny a možno ho voľne preložiť ako výpočtové mračno. Ide o to, že tzv. mračno predstavuje zhluk určitých výpočtových prostriedkov, ktoré nie sú z pohľadu užívateľa viditeľné, pretože jeho infraštruktúra je skrytá.

Cloud computing . Prečo ho využívať?

Ide o moderné riešenie využívania informačných technológií a je založené na poskytovaní služieb, alebo programov, ktoré sú uložené na serverovej infraštruktúre poskytovateľa služieb. K týmto službám sa dostanete prostredníctvom internetu a internetových prehliadačov. Toto hardvérovo- softvérové riešenie pomáha znižovať kapitálové náklady na IT, čo predstavuje veľkú výhodu.

Aké modely služieb rozlišujeme pri cloud computingu?

Pri cloude sa rozlišujú tri základné modely, prostredníctvom ktorých sú poskytované služby.

  • IaaS – Infrastructure as a service.
  • PaaS – Platforms as a service.
  • SaaS – Software as a service.

Pri infraštruktúre ako službe (IaaS) sa vytvára kompletná štruktúra v mračne pričom je možné ju prispôsobovať. Pri platforme ako službe (PaaS) je poskytované run-time prostredie na požiadanie a v tomto prostredí sa vy vyvíjajú také aplikácie, ktoré bežia na infraštruktúre cloud poskytovateľa. Pri SaaS ide o poskytovanie služieb a softvéru cez internet a to bez nutnosti jeho inštalácie. Tieto jednotlivé modely majú svoje využitie, tak napríklad SaaS poskytuje služby koncovým užívateľom a PaaS a IaaS zas slúžia predovšetkým pre vývojárov, ktorí vďaka nim vytvárajú rôzne aplikácie.