Z čoho sa vyrábajú oceľové konštrukcie?

Z čoho sa vyrábajú oceľové konštrukcie?

Celý proces výroby a montáže oceľových konštrukcií je veľmi zložitý, preto je potrebné dobre zvážiť výrobné faktory už pri návrhu konštrukcie.

Najdôležitejší je výber vhodného materiálu a technológie zvárania. Výber materiálu je ovplyvnený mnohými faktormi. Charakterom a intenzitou namáhania, požiadavkou na deformácie, vplyvom prostredia (agresivita ovzdušia, vody, zeminy, žiarenie), účelom použitia. V procese výroby je rozhodujúca strojárenská technológia zvárania, to znamená zvaritelnosť ako vlastnosť materiálu. Z tohto pohľadu zvárania a výroby rozdeľujeme materiál na:

Uhlíkové konštrukčné ocele

Sú to tradičné materiály, ktorých úžitkové vlastnosti už dávno nezodpovedajú požiadavkám moderného oceliarskeho staviteľstva, ale pre svoju cenu a mnohokrát aj dostatočné mechanické vlastnosti sú stále vo veľkej väčšine používané.

Vysokopevnosté ocele

Termomechanickým spracovaním dosahujú vysokú medzu sklzu a lomovú húževnatosť, čím sa líšia od klasických ocelí. Ostatné mechanické vlastnosti ako ťažnosť a vrubová húževnatosť zostávajú rovnaké. Nachádzajú uplatnenie tam, kde je nutné znížiť hmotnosť.

Korózii odolné ocele

Sú využívané nielen pre svoju odolnosť proti korózii, ale tiež pre svoj atraktívny vzhľad.

Pri výbere materiálu konštrukcie majte na pamäti, že tieto skupiny materiálov by sa vo výrobe nemali stretnúť. Výrobu je nutné oddeliť, a to predovšetkým z dôvodu negatívneho pôsobenia uhlíka na nehrdzavejúcu oceľ.