Vzdelávanie posúva vašich zamestnancov vpred

Každá normálna firma sa opiera o svojich zamestnancov. Vy ako podnikateľ či zakladateľ spoločnosti, prípadne jej CEO, môžete mať tie najlepšie možné nápady i úmysly. Ak ich ale nemáte s kým realizovať a nemáte potrebnú pracovnú silu, môžete na svoje úspechy zabudnúť. Kľúčom k úspechu sú zamestnanci. Tí predstavujú vo firme potrebný ľudský faktor, ktorý ale treba stále zdokonaľovať a stále na ňom treba pracovať. Máme na mysli predovšetkým neustále a aktívne vzdelávanie zamestnancov predovšetkým vo forme digitálneho vzdelávania. Sú totiž stovky oblastí, v ktorých sa človek môže pri primeranom a vhodnom školení zlepšiť. Potenciál má v sebe prakticky každý pracovník, schopnosti v ňom však treba objaviť a rozvinúť.

Dnes už existujú desiatky až stovky programov na účelné vzdelávanie zamestnancov. Vy ako zamestnávateľ si musíte s oddelením vašich ľudských zdrojov jasne nastaviť, aké metódy vzdelávania pracovníkov budete vo svojej spoločnosti využívať. Tých možností je vskutku dosť, viete sa napríklad orientovať na tzv. mäkké zručnosti (prezentačné zručnosti, časový manažment, asertívna komunikácia), ktoré sú využiteľné v rôznych oblastiach, ale aj na tzv. hard-skills (čiže konkrétne veci pre danú pracovnú oblasť či pozíciu). My vám odporúčame kombinovať školenia z týchto dvoch oblastí, aby boli obsahovo zaujímavé a pútavé, a aby zároveň priniesli pre zúčastnených nové podnety a informácie. Výhodné je, že dnes už sa zamestnanci môžu pohodlne vzdelávať aj on-line. Ani sa pri tom veľmi nevyrušia od práce. Stačí, ak sa zamestnanec v určenom pracovnom čase prihlási na on-line kurz, a tam získava vedomosti v danom programe. Je to veľmi jednoduché a hlavne efektívne, že celá firma si nemusí brať voľno a presúvať sa na školenie niekam inam. On-line vzdelávanie zamestnancov je dnes jednoznačne v kurze!