Výhody oceľových konštrukcií

Výhody oceľových konštrukcií

V stavebníctve pojem nosná konštrukcia znamená základ (kostru) celej stavby. K jej hlavným funkciám patrí hlavne to, že zabezpečuje pevnosť, stabilitu a ochranu a slúži ako základ pre montáž ďalších súčastí a prvkov. Predtým pre tieto konštrukcie bolo používané hlavne drevo, teraz sa využíva hlavne betón, železobetón a oceľ.

Naše stavebníctvo je osobité v tom, že v porovnaní s priemyselne najvyspelejšími krajinami dávame prednosť betónovým a železobetónovým konštrukciám aj v miestach, kde by z technického, ekonomického, estetického a ekologického hľadiska boli lepšie oceľové konštrukcie. Preto je vhodné poukázať na ich výhody.

Hlavná výhoda spočíva v rýchlosti výstavby, ktorá spolu s nákladmi na dopravu a montáž môže prispieť nielen k skráteniu doby medzi začatím stavby a uvedením do prevádzky, ale aj k jej hospodárnosti. To je často zahmlené hlavným argumentom pre presadenie napríklad betónu, čím je jeho nižšia cena.

Ďalšou prednosťou oceľových konštrukcií je nízka hmotnosť, ktorá má priaznivý vplyv na stále zaťaženie základov a podložia, a preto môže znižovať nároky na zakladanie.

Navyše sa ľahko demontujú a kovový materiál je recyklovateľný, preto ich možno odporučiť ako z ekonomického, tak aj z ekologického hľadiska. Má schopnosť prekonávať veľký rozsah striech a stropov v pomerne malých dimenziách nosníkov.

Veľmi často sa nosné konštrukcie upravujú v priebehu výstavby, vzhľadom k dnes bežným mimoriadne krátkym lehotám na spracovanie projektovej dokumentácie celej stavby, k tlaku na znižovanie ceny a tým vyvolaným zmenám technológií a doplnkových požiadaviek stavebných profesií ide o dlhodobý proces. Oceľové konštrukcie sú lepšie ako ostatné materiály pripravené splniť aj tieto nároky.

V spojení s ďalšími konštrukčnými materiálmi, ako sú napríklad sklo, drevo, hliník sú zaujímavé aj z estetického hľadiska.