Výhody a nevýhody diaľkového štúdia!

Výhody a nevýhody diaľkového štúdia!

V našej spoločnosti všeobecne panuje názor, že diaľkové štúdium je v porovnaní s denným (interným) štúdiom ľahšou formou, pretože externisti sa nemusia učiť tak veľa ako denní študenti a skúšky dostávajú v podstate zadarmo, respektíve za účasť. Istá časť spoločnosti zastáva opačný názor a to z toho dôvodu, že študenti musia takmer celý vzdelávací proces zvládnuť takzvaným samoštúdiom.

Či už majú pravdu jedni alebo druhí, treba si uvedomiť, že tak ako všetko na svete  má svoje pre a proti, rovnako je to aj s externým štúdiom. Denní študenti „závidia“ svojim diaľkovým kolegom, že nemusia školu navštevovať každý deň. To je síce pravda, no drvivá väčšina diaľkových študentov v týždni pracuje a školu navštevuje cez víkend, takže veľa oddychu si neužijú ani oni. Možnosť pracovať popri štúdiu kladne hodnotia aj mnohí odborníci, ktorí sa nazdávajú, že pracovné návyky, ktoré študent získa ešte počas štúdia ho naučia zodpovednosti, samostatnosti a rozvahe! Nespochybniteľnou výhodou diaľkového štúdia je prax, ktorú študent získa. Žijeme totiž v dobe, kedy na trhoch práce vládne obrovská konkurencia, preto sa v mnohých prípadoch uprednostňuje človek s praxou pre tým,  ktorý nemá žiadne pracovné skúsenosti. Výhodou diaľkového štúdia je aj väčšie množstvo času, vďaka ktorému sa študent dokáže lepšie rozhodnúť pre smer, ktorým sa chce vydať. Tento fakt potvrdzuje skutočnosť, že väčšina externistov nezačne školu navštevovať bezprostredne po skončení strednej školy.

Medzi nevýhody externého štúdia môžeme zaradiť najmä nedostatok času, ktorý spôsobuje, že študent sa nemôže naplno venovať štúdiu, čo sa mnohokrát odrazí na úrovni a kvalite vedomostí. Proti externému štúdiu hovorí aj fakt, že táto forma je v našich podmienkach spoplatnená. Náročnosť a menší výber zamerania sú takisto faktory, ktoré odborníci, ako aj samotní študenti hodnotia negatívne.