Vyberte si jazykový kurz v Bratislave podľa vášho gusta

Vyberte si jazykový kurz v Bratislave podľa vášho gusta

Rozhodli ste sa, že sa naučíte cudzí jazyk? Chcete oprášiť staré základy alebo zdokonaliť sa? Potrebujete zlepšiť či naučiť sa cudzí jazyk len v konkrétnej profesii? Tak dnešný článok je pre vás, pretože si v ňom predstavíme jednotlivé typy jazykových kurzov, ktoré máte k dispozícii v Bratislave.

Všeobecný jazykový kurz

Cieľom tohto kurzu je zvládnutie cudzieho jazyka všeobecne. Kurz je založený na logickom vysvetlení gramatických javov, rozšírení slovnej zásoby, nácviku správnej výslovnosti a praktickom využití cudzieho jazyka v každodennom živote.

Kurz pripravujúci na medzinárodné skúšky

Jazykové kurzy tohto typu prebiehajú niekoľkokrát ročne v Bratislave a sú zvyčajne niekoľkodenné. Skúšku môžete vykonať priamo v zahraničí alebo po príjazde do Bratislavy.

Profesijne zameraný kurz

Tento typ kurzu je zameraný na špecifiká jednotlivých odborov, napríklad obchod a marketing, turistický ruch, právna administratíva, vládne služby a podobne. U nás na Slovensku to je hlavne odbor zdravotníctva v spojení s odchodom našich zdravotných sestier do Rakúska.

Prípravný kurz na štúdium v zahraničí

Tento jazykový kurz v Bratislave vám poskytne potrebné informácie, znalosti a skúsenosti, ktoré budete potrebovať k úspešnému prijatiu a absolvovaniu zahraničnej univerzity.

Kurz rozvíjajúci učiteľské kompetencie

Ide väčšinou o dvoj až štvordňový jazykový kurz v Bratislave, ktorý zahŕňa ako jazykovú prípravu, tak aj tipy na obohatenie výučby netradičnými materiálmi, súťažami a podobne. Koná sa väčšinou v priebehu prázdnin.

V Bratislave je široká ponuka rôznych typov jazykových kurzov. Stačí si vybrať taký, ktorý je najviac šitý vašim požiadavkám.