Učte deti angličtinu v útlom veku, uľahčíte im budúcnosť.

Učte deti angličtinu v útlom veku, uľahčíte im budúcnosť.

Každé dieťa sa denne dostáva do kontaktu s anglickým jazykom, či už je to pri sledovaní rozprávok, pri počúvaní pesničiek, alebo hoci aj pri rôznych hrách. Pri malých deťoch je ale skvelé to, že na cudzí jazyk reagujú prirodzene a osvojujú si ho bez najmenších problémov. V koľkých rokoch však začať s výučbou anglického jazyka a aké výhody so sebou včasná výučba prináša? To si povieme v nasledujúcom článku.

Angličtina v škôlke… Nie je to priskoro?

Nie a ešte raz nie. Psychológovia sú toho názoru, že deti sa najviac naučia v období, kedy je ich mozog ešte vo vývine. Ak chcete, aby sa vaše dieťa učilo anglický jazyk, tak by ste s jeho výučbou mali začať vo štvrtom až siedmom roku. Skvelé je, že učenie v tomto období nie je vôbec násilné, ale realizuje sa formou hier. Deti v takom útlom veku ešte nevedia čítať, ani písať a preto sa kladie dôraz hlavne na komunikáciu.

Prečo sa venovať angličtine už v škôlke?

Dnes sa deti venujú výučbe angličtiny už v prvom ročníku na základnej škole, to je fajn. Ale nechceli by ste im to uľahčiť? V škôlkach a jazykových kurzoch pre deti predškolského veku sa angličtina učí hravou formou a dieťa tak nemá pocit, že je do učenia nasilu tlačené. Menšie deti si vlastne ani neuvedomujú, že sa učia, berú to ako hru. Intenzita výučby nemusí byť veľká. Ak sa dieťa učí angličtinu v škôlke, alebo v kurze, doma na neho netlačte. Menším deťom postačí chvíľa učenia každý deň, ktorá môže prebiehať formou jednoduchých a hravých otázok, rozprávania, ale aj anglickej rozprávky, či detskej pesničky.

Ak stále premýšľate nad tým, či nie je priskoro na cudzí jazyk, uvedomte si, že skvelá znalosť angličtiny je pre vaše dieťa veľkým prínosom. Uľahčíte mu štúdium na základnej, aj strednej škole, pomôžete mu ku kvalitnejšiemu vzdelaniu, aj k lepšej práci.