Titul MBA možno získať aj na Slovensku

Titul MBA možno získať aj na Slovensku

Počuli ste už o titule MBA? V našich končinách je štúdium ukončené ziskom takéhoto titulu pomerne neznámou záležitosťou. Napriek tomu, existujú inštitúcie, kde sa tento medzinárodný titul dá získať. MBA znamená Master of Business Administration a jedná sa o zahraničný vysokoškolský titul (a študijný program) v oblasti manažmentu na úrovni druhostupňového štúdia stack-of-books-1001655_960_720slovenskej vysokej školy. Nakoľko však podľa zákona o vysokých školách MBA nie je súčasťou systému vysokoškolského vzdelávania, patrí u nás do celoživotného vzdelávania.

MBA vzniklo v USA koncom 19. storočia ešte pod názvom Master of Science. Prvé štúdium s týmto predchodcom ponúkala Tuck School of Business na Darmouth College, založená v roku 1900. O osem rokov neskôr sa prvý krát oficiálne ponúkal titul MBA na Harvard Graduate School of Business Administration.

Na Slovensku, v prípade, že sa uchádzač rozhodne pre MBA po dosiahnutom bakalárskom vzdelaní, môže byť takýto stupeň uznaný ako druhostupňové vysokoškolské vzdelanie. Ak po ukončení strednej školy, hovorí sa o forme vyššieho odborného vzdelania. Ten, kto dosiahol magisterské vzdelanie a rozhodne sa ešte pre štúdium MBA, nezíska týmto doktorandské vzdelanie ale iba súčasť celoživotného vzdelávania, či rozšírenie kvalifikácie.

Titul MBA sa nazýva aj profesionálny titul, nakoľko jeho špecifikom je prepájanie teoretických vedomostí s praxou. Titul sa uvádza za menom a absolvent ho získa spolu s diplomom, alebo príslušným certifikátom. Absolventmi sú často zástupcovia stredného a vyššieho manažmentu, majitelia spoločností, podnikatelia, obchodníci, ale aj zamestnanci verejnej a štátnej správy, či neziskových organizácii. Hlavný obsah štúdia tvoria znalosti z účtovníctva, financií, ľudských zdrojov, marketingu.