Tipy, ako vybrať vhodný krokomer

Tipy, ako vybrať vhodný krokomer

Krokomer je prístroj, ktorý registruje pohyb vášho tela pri chôdzim. Môžeme teda povedať, že počíta jednotlivé kroky. Zmyslom moderných krokomerov nie je spravidla meranie vzdialeností, ale motivácia k tej najlepšej fyzickej aktivite, ktorú moderná medicína pozná – k pravidelnej chôdzi. Aj tu by sme radi zdôraznili, že na to, aby ste začali pravidelne chodiť, krokomer nepotrebujete.

 

K tomu, aby ste si chôdzu obľúbili, však ešte nikto nič lepšie nevymyslel. Sledovať svoj denný výkon, snažiť sa prekonať svoj osobný rekord, strážiť si denné a týždenné minimum, to všetko je veľmi motivujúce. Ak sa teda rozhodnete krokomer kúpiť, mali by ste vedieť, čo od neho máte alebo môžete očakávať.

 

Ako krokomer funguje?

Pôvodné krokomery, ktorých história siaha až k Leonardovi Da Vinci, boli konštruované na mechanickom princípe. Obvykle obsahovali olovenú guličku alebo kyvadielko. Neskôr pružinový systém, ktorý dávali impulz počítadlu pri každom pohybe strojčeka. Postupne boli mechanické počítadlá nahradené elektronickými a vybavené displejmi. Tieto pomôcky sa stále používajú, väčšinou s pružinovými systémami. Sú sú veľmi citlivé a počítajú skoro každý pohyb alebo otras. Ich fungovanie je sprevádzané zvukom spínaných kontaktov alebo magnetického prepínača.

Stále sa s nimi môžete stretnúť pri lacných prístrojoch, ktoré výrobcovia často dávajú aj ako reklamné predmety alebo pribaľujú k iným pomôckam, ako sú trekingové palice a podobne. Okrem ceny je ich jedinou výhodou veľmi dlhá výdrž batérie.

Na druhej strane treba povedať aj ich nevýhody. Pružinové prístroje sa po určitej dobe stávajú nepresnými a máloktorý vydrží viac ako rok či dva. Ak teda nechcete byť svojím krokomerom čoskoro znechutení, radšej obetujte pár eur navyše a kúpte prístroj od renomovaného výrobcu s modernou technológiou na počítanie krokov.

 

Čo teraz letí?

S rozvojom elektroniky sa presadili prístroje využívajúce tzv. MEMS – mikro-elektro-mechanické senzory, založené najčastejšie na piezoelektrickom princípe. Tieto snímače sú schopné registrovať pohyb alebo akceleráciu. Prvý takto konštruovaný prístrojý fungoval len pri umiestnení v správnej zvislej polohe.

Súčasné moderné modely väčšinou obsahujú senzory, ktoré reagujú na akceleráciu v dvoch alebo v troch rovinách. Tým sa obmedzil vplyv pozície krokomeru na konečný výsledok merania, krokomer možno mať napríklad v taške alebo v batohu a napriek tomu celkom dobre meria. Navyše tieto systémy umožnili spresniť algoritmy, ktoré krok charakterizujú, takže napríklad nereagujú na pohyb len v jednom smere, ale vyžadujú pohyb alebo akceleráciu charakteristickú práve pre pohyb pri chôdzi. Prístroje tohto typu sú nehlučné, zato trochu náročnejšie na energiu. Batéria  však vydrží  spravidla 6 mesiacov.

Ako je na tom presnosť merania?

Najdôležitejšie je, aby ste sa na krokomer mohli spoľahnúť. Pri lacných prístrojoch sa vám môže stať, že napríklad po dvoch minútach zistíte, že na displeji máte 440 krokov. Rýchlosťou 220 krokov za minútu pritom určite nechodíte.

Na overenie správnosti prístroja vynulujte displej a odpočítajte si najmenej 100 krokov. Výsledkom väčšinou nebude presne sto krokov, ale napríklad 103 alebo 98. V lepšom prípade by sa od stovky nemal líšiť viac ako o 5.

 

Menšia chybička je normálna vec, avšak prístroj by však nemal systematicky ani nadhodnocovať, ani podhodnocovať. Chyba sa potom obvykle v priebehu 20-minútovej  alebo dlhšej chôdzi štatisticky vykompenzuje. O presnosti sa však budete musieť informovať vopred, ideálne v spotrebiteľských recenziách.

 

Eliminácia krátkych úsekov

Dobré krokomery počítajú až od určitého počtu krokov, ktoré sa uskutočnia hneď po sebe. Krátke úseky, napríklad z izby do kúpeľne a späť, nemajú prakticky žiadny efekt – ani na váš tep, ani na spaľovanie tuku. Väčšina naozaj dobrých modelov veľmi malé počty krokov neregistruje, ale nie je to celkom pravidlom. Sú však firmy, ktoré si zakladajú na tom, že prístroj počíta všetko. Zo zdravotného hľadiska to ale naozajveľký  zmysel nedáva.

 

Aeróbne kroky

Ešte lepšie je, ak váš krokomer počíta okrem celkových ušlých rokov oddelene aj tzv. aeróbne kroky. Úprimne, len také majú skutočný zmysel. Pod aeróbnymi krokmi sa rozumie súvislá chôdza v trvaní najmenej 10 minút frekvenciou najmenej 60 krokov za minútu. Opäť tu nájdete veľké rozdiely medzi krokomery a definície aeróbnych krokov sa môžu líšiť.

Aj lacné krokomery udávajú čas a vzdialenosť (musíte si však správne nastaviť dĺžku kroku) a tiež spálené kalórie. Toto číslo však nemá žiadny zmysel, ak vám nastavenia prístroja (setup) neumožňuje zadať vašu telesnú hmotnosť.

 

Šup do počítača

Výsledky zaznamenávať buď ručne do denníka, alebo zvoliť model s priamym prenosom dát do počítača. Výhodou počítačových systémov je, že si prístroje pamätajú dáta mnoho dní dozadu a nemusíte sa pripájať k počítaču každý deň. Moderné krokomery potom dokonca dáta prenášajú bezdrôtovo.

 

Moderné krokomery majú aj GPS

Niektoré krokomery je možné spárovať aj s prístrojmi monitorujúcim pohyb pomocou GPS. Typická je integrácia mnohých funkcií podobného typu do smartfónov s využitím niektorých aplikácií. Presnejšie dáta a odolnejšie prístroje poskytujú prispôsobené systémy pre šport. To sa už ale vzďaľujeme od jednoduchého krokomeru do vrecka.

 

Na čo myslieť pri výbere krokomera?

Rozmyslite sa, či chcete špecializovaný krokomer, alebo či sa budete pátrať po senzora k vášmu smartfónu.

Ak sa rozhodnete používať mobil, prípadne si chcete všetko prepojiť s GPS monitorovaním prejdenej vzdialenosti, majte na pamäti, že vaša batéria bude mať na konci dňa často vybitá. Otázkou je, či ste schopní GPS vždy iba na chôdzu zapnúť a zase vypnúť. Ujasnite si, ako budete všetko vyhodnocovať. Je dobré si tiež uvedomiť, že dobíjanie telefónu môže byť veľký problém na niekoľkodňových výletoch, nehovoriac o ich obmedzenej odolnosti k prachu a vode.

Ak chcete monitorovať nielen chôdzu, ale aj beh a ďalšie športové aktivity, zaujíma vás prepojenie s dobre fungujúcim pulzmetrom a viete, že toto všetko budete robiť vonku a za nepriaznivého počasia, voľte dedikované športové monitory a kroková čidlá k nim .

Rozmyslite si, čo všetko chcete, aby váš prístroj vedel

• Skoro všetky prístroje vie počítať kroky, vzdialenosť, čas, a spálené kalórie

• Nadstavbové funkcie zahŕňajú spravidla aeróbne kroky, čas v aeróbnom pásme, stopky, priemerné hodnoty.