Tajomstvo úspechu odhalené

Ak si porovnáme klasické vysokoškolské štúdium so štúdiou MBA, je nám hneď jasné, o čo v ktorom ide. Klasické vysokoškolské štúdium je zamerané na naberanie čo najväčšieho množstva vedomostí a teoretických skúseností. MBA štúdium je pravým opakom a je len na vás, čo je pre vás dôležitejšie.

MBA financie je štúdium zamerané najmä na cvičenie, výskum, riešenie problémov – skrátka na praktické štúdium. Samozrejme, očakávajú sa pri ňou už nejaké tie znalosti ekonomiky, a preto sa najviac oplatí tým, ktorí majú za sebou klasickú univerzitu, no nestačí im. Chcú byť lepší, dosiahnuť viac. V porovnaní s klasickou univerzitou má študent oveľa väčšiu voľnosť vo výbere predmetov. Zvolí si ich podľa toho, čo ho zaujíma alebo čo ho v kariére posunie o krok vpred. MBA sa profiluje ako štúdium, ktoré absolvent nekončí len s diplomom v ruke, ale s niečím oveľa cennejším – adresárom, v ktorom figurujú tie najväčšie a najvplyvnejšie mená.

Už od 19. storočia

books-1155565_960_720Prvá univerzita, ktorá sa svojimi učebnými osnovami zameriavala najmä na financie a obchod, bola založená v Paríži v 19. storočí. MBA titul, ktorý v skratke znamená Master of Business Administration, vznikol v Spojených štátoch amerických, a to kvôli neustále sa zvyšujúcemu dopytu po manažérskom vzdelaní, ktoré by bolo skutočne kvalitné a uznávané.

MBA štúdium sa v nasledujúcich rokoch tak uchytilo, že sa stále vyvíjalo a od 60. rokov si svoje miesto našlo i v Európe. Stalo sa synonymom kvalitného manažéra a pomaly, ale isto, si to začíname uvedomovať aj my. Dnes nájdete po celom svete veľké množstvo škôl, ktoré tento titul ponúkajú. MBA titul sa stal univerzálnym puncom vzdelania v oblasti manažmentu a obchodu.

Pre koho je MBA určený?

MBA je vhodné najmä pre tých, ktorí po absolvovaní predchádzajúceho štúdia, napríklad v technickom smere, majú záujem hlbšie preniknúť do problematiky obchodu a riadenia. Dokonca už i mnohí zamestnávatelia v oblasti obchodu či manažmentu požadujú práve tento titul, pretože je pre nich garanciou kvality.

Nie je pre každého

Nech je už MBA štúdium pre kariéru akokoľvek príznačný, treba si rozhodnutie študovať ho poriadne premyslieť. Ide totiž o veľkú investíciu, a to nielen času, ale aj peňazí. Výška školného sa, samozrejme, odvíja od prestíže školy. Ak chcete študovať na špičkových školách v Európe či Spojených štátoch amerických, pripravte si aj niekoľko desiatok tisíc eur.

Často sa ale môžeme stretnúť aj s tým, že spoločnosti časť školného zafinancujú za svojich zamestnancov, avšak musia podpísať vyhlásenie, že napríklad ešte nejaký čas zotrvajú v ich firme. Zväčša ide o dva roky po získaní titulu.

Aké typy MBA štúdia mám na výber?

Druhov MBA štúdia je niekoľko, pričom najbežnejšou formou je MBA štúdium, respektíve takzvané full time MBA. Tento typ štúdia zvyčajne trvá dva roky a univerzity majú väčšinou požiadavku určitej pracovnej skúsenosti aspoň v dĺžke tri roky.

Ďalej sa môžete rozhodnúť na štúdium MBA popri zamestnaní, teda part time MBA. Tento druh štúdia je určený tým, ktoré pre rôzne dôvody nechcú skončiť vo svojej práce a naplno sa venovať štúdiu. Študenti väčšinou už majú niekoľkoročnú prax, čo im veľmi pomáha v prepojení praxe s teóriou. Keďže študent počas pracovnej doby pracuje, študuje sa po večeroch a víkendoch a štúdium trvá zvyčajne 22 až 36 mesiacov.

Executive MBA je zas program určený pre vrcholových manažérov. Toto štúdium prebieha podobne ako part time MBA, avšak je zamerané na študentov, ktorí pracujú vo vyššom manažmente. Cieľom je zlepšiť výkon a vedomosti vrcholových manažérov.