Slobodné prijímanie informácií, to je e – learning!

S e – learningom ako s moderným spôsobom výučby sa stretávame už viacero rokov. Keďže ide o alternatívny spôsob výučby, ktorý je založená najmä na využívaní informačných technológií, všeobecne môžeme konštatovať, že rozhodujúcim faktorom pre vznik e – learning bol internet a online komunikácia. Krátka definícia hovorí, že e – learning je vlastne implementáciou informačných technológií do vývoja, distribúcie a riadenia vzdelávania. E – learning je vhodný tak pre študentov stredných a vysokých škôl, ako aj pre absolventov chystajúcich sa pracovný pohovor. Tento spôsob dištančného vzdelávania si však pochvaľujú aj zamestnávatelia, ktorí sa snažia o zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov a zdieľanie firemného know – how. Pre všetky spomenuté skupiny totiž e – learning predstavuje efektívny prostriedok odovzdávania informácií na diaľku.

S e – learningom sa možno stretnúť vo viacerých formách, z čoho vyplýva jeho najväčšia výhoda. Rôzne formy tohto moderného spôsobu zdieľania informácií sa dokážu dokonale prispôsobiť potrebám individuálnych študentov, ako aj jednotlivých organizácií. Keďže e – learning patrí k alternatívnym spôsobom výučby, na školách by ste ho hľadali zbytočne. V drvivej väčšine prípadov sa uskutočňuje prostredníctvom špeciálnych kurzov, pričom faktom zostáva, že najosvedčenejšou formou e – learningu je práve asynchrónne prijímanie informácií. Najväčšou výhodou asynchrónneho e – learningu je časová a priestorová sloboda účastníka kurzu v procese učenia. Je výlučne na účastníkovi kurzu, kedy a ako intenzívne sa bude vzdelávaniu venovať. Výhodou je tiež skutočnosť, že daný jednotlivec napreduje vlastným tempom a prispôsobuje sa iba svojim potrebám. E – learning ako taký prináša jednoduché, ale aj finančne výhodné riešenie skupinového vzdelávania, ktoré vyhovuje všetkým.