Princípy, na ktorých je založená Callanová metóda

Princípy, na ktorých je založená Callanová metóda

Pokúšali ste sa už niekoľkokrát naučiť cudzí jazyk, no vždy neúspešne? Vybodli ste sa už na to, lebo ste usúdili, že ste jazykový antitalent ? Tak to ste určite neskúšali učiť sa cudzí jazyk callanovou metódou? Neviete o čom hovoríme? Nevadí, v dnešnom článku si povieme o tejto metóde niečo viac.

Čo je Callanova metóda?

Ide o veľmi efektívnu metódu výučby anglického jazyka, ktorá umožňuje osvojiť si angličtinu 4x rýchlejšie ako pri tradičných spôsoboch výučby. Metóda bola vyvíjaná 15 rokov na univerzite Cambridge pod vedením Robina Callana.

Na akých princípoch funguje?

Hlavným princípom úspechu je fakt, že študent všetko 4x častejšie počuje a 4x častejšie hovorí v priebehu hodiny v porovnaní s akoukoľvek inou formou jazykovej výučby. Tým pádom sa učí 4x rýchlejšie, a to vďaka rýchlosti, akou lektor k študentom hovorí už od prvej hodiny. Extra rýchlosť zabraňuje nude, núti študentov koncentrovať sa, zamedzuje, aby si študent vety v mysli prekladal, a tak študentom buduje reflex automatickej odpovede.

Zo štyroch aspektov výučby jazyka – čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie – je práve rozprávanie považované za najťažšie. Callanova metóda núti študentov hovoriť celú hodinu, a to 4x až 10x viac, pretože musia neustále odpovedať na otázky lektora. Týmto spôsobom čoskoro prekonajú počiatočné rozpaky a získajú istotu pri konverzácii. Otázky sú navyše formulované tak, aby sa precvičila vždy ako daná slovná zásoba, tak gramatika a štruktúra vety.

Ďalším dôležitým princípom Callanovej metódy je opakovanie, pretože neustále opakovanie prekonáva zlú odpoveď. Tým, že je všetko 4x až 5x opakované, je zaistená ako rýchlosť rozprávania, tak porozumenie, tak aj zapamätanie vyučovanej látky bez ohľadu na to, ako zlú pamäť študent má.

Ak sa nenaučíte cudzí jazyk ani prostredníctvom tejto metódy, tak potom môžete s pokojom Angličana o sebe hovoriť, že ste antitalent na jazyky.