Prečo sa rozhodnúť pre individuálne kurzy angličtiny? Informácie, ktoré vás posunú správnym smerom

Prečo sa rozhodnúť pre individuálne kurzy angličtiny? Informácie, ktoré vás posunú správnym smerom

Prečo sa nám stále nedarí naučiť sa cudzí jazyk? Dôvody môžu spočívať v samotnej príprave i celkovom nastavení človeka, a to ako vníma danú situáciu. Možno, že máme v sebe určitý blok vo formálnom a školskom poňatí, a preto nám istá časť mozgu nefunguje v plných obrátkach. Ak si stanovíte vlastné vízie a budete dosahovať výsledky cez nové anglické výrazy a nie pomocou učebníc či gramatických tabuliek, tak idete tým správnym smerom.

Možno, že patríte medzi tých, ktorí potrebujú na nové veci istý čas, a preto sa rozhodnú s individuálnym štúdiom, no už hneď na začiatku si nájdite niekoho z vášho okolia, kto bude  dohliadať na to, aby ste nepoľavili zo stanovených nárokov. Predtým ako sa do celého procesu pustíte, tak sa viac zaujímajte aj o kultúru, zvyky či temperament danej krajiny. Takisto je potrebné si naprogramovať svoju myseľ na to, že máte oproti Angličanom jednu výhodu, a to v podobe plynulého ovládania už materinského jazyka. Aj keď si myslíte, že to nie je práve najlepší príklad, tak si predstavte seba v opačnej úlohe rodeného Angličana, ktorý okrem tohto jazyka musí zvládnuť ešte ďalšie dve jemu úplne neznáme.

Byť samoukom nie je ľahké       

Všade sa píše o tom, že drahé učebnice vám nepomôžu sa orientovať v lepšej výslovnosti či v radení gramatických časov do viet. Často sa totiž spochybňuje ich kvalita aj cena, no v neposlednom bode to, že viac slov a fráz pochytíte z filmov, kníh alebo článkov, ktoré prelistujete očami zvyčajne na internete. Niekedy je hlavným kameňom úrazu aj to, že sa bojíte rozprávať. Síce rozumiete a dokonca máte naštudovaných vyše dvesto takýchto výrazov, no váš vnútorný hlas vás nepustí ďalej ako sú základné a otrepané  výrazy. Azda najlepšou variantou, ktorú sa oplatí vyskúšať je komunikovať s niekým komu aj celkom dôverujete a viete o ňom, že vás kedykoľvek preruší, opraví i pochváli. Ak ste však stále na pochybách v oblasti gramatiky, tak urobte krok dopredu, a to komunikáciou s ľuďmi, ktorí sa pre vás stanú tou najlepšou motiváciou v danej oblasti. Dôležitým princípom pre budúcnosť je to, aby ste nový jazyk nebrali ako záťaž, ale naopak si vytvorili prostredie, ktoré s ním korešponduje, pretože práve vďaka nemu sa na vás nalepí množstvo skúseností, ktoré neskôr možno aj využijete. Posledným vodítkom je to, že kým školy nám nedávajú veľký priestor na rozprávanie, tak súkromné hodiny navyše v iných priestoroch, ktoré si platíme nám môžu ponúknuť rozvíjanie týchto atribútov v plnej miere.