PhD titul má svoju váhu a prestíž

PhD titul má svoju váhu a prestíž

Akademické tituly nie sú len na zbieranie zásluh, z čoho časť verejnosti obviňuje profesorov, docentov či rôznych doktorov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že univerzita funguje ako určitá samostatná jednotka a navonok nemá váhu, či je niekto docent alebo profesor. Pokiaľ však tieto veci spoznáte a pochopíte bližšie, tak zistíte, že sa oplatí študovať viac aj po skončení klasického štúdia a dosiahnutí titulu Ing. či Mgr. Konkrétne ide o postgraduálne štúdiá, často v programe MBA (Master of Business Administration).

Konkrétne máme z hľadiska zvýšenia kvalifikácie na mysli PhD titul, predstavujúci v prvom rade motiváciu pre doktorandov na klasických vysokých školách a univerzitách. Doktorandi sú ľudia, ktorí už dokončili klasický magisterský alebo inžiniersky program, a chcú popri tom pokračovať na škole s tým, že sa v budúcnosti stanú učiteľmi. Ak však chcete, prípadne dokonca z hľadiska nárokov v práci potrebujete získať titul PhD., tak vedzte, že ho môžete dosiahnuť aj na jednej z mnohých súkromných vzdelávacích inštitúcií. Tieto pracoviská ponúkajú študentom základné vzdelanie v odboroch MBA, ktoré výrazne zvyšujú možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce. V súčasnosti je navyše možné tieto tituly, vrátane PhD., študovať aj on-line prostredníctvom internetových prednášok či seminárov. Ako sami vidíte, všetko je možné, a preto je blízko aj vaša možnosť získať cenný a uznávaný titul PhD. Stačí si len zistiť potrebné informácie a osloviť jednu zo vzdelávacích inštitúcií, ktorá kurzy a vzdelávacie programy tohto druhu poskytuje. Najlepším odporučením môžu byť skúsenosti tisícok absolventov, ktorí už tieto kurzy skončili a dnes im zvýšená kvalifikácia výrazne pomáha priamo v praxi. Veríme, že sa medzi nich zaradíte aj vy a rozšírite svoje možnosti v rámci budovania budúcej kariéry!