Neustále vzdelávanie sa vám zabezpečí lepšiu kariéru a budúcnosť

Názor, že sa vzdelávanie školou končí je mylný a navyše veľmi škodlivý. Zamyslite sa nad ľuďmi z vášho okolia, ktorí si to nemysleli a pozrite sa, kde sú teraz.

Vzdelávanie pri tom môže mať rôznorodý charakter. Kým väčšina z nás si predstaví štúdium učebníc a skrípt, nadobudnutie vedomostí je spojené s ochotou prijímať nové informácie a byť stále otvorený novým možnostiam. Za vzdelávaním stojí túžba zlepšovať sa a rásť. Zároveň je to spôsob, ako si udržať súčasné zamestnanie, ako sa kariérne posúvať, či ako si nájsť úplne iné zamestnanie.

Úroveň vašich vedomostí zodpovedá vašej práci  

Skúste sa logicky zamyslieť nad tým, ako môžete vykonávať prácu s vedomosťami starými desať, dvadsať alebo aj tridsať rokov. S takouto úrovňou praxe môžete najskôr vykonávať len nízkokvalifikovanú prácu spojenú s nízkym platovým ohodnotením. V horšom prípade prídete o svoje zamestnanie alebo skrachujete. Mnoho ľudí už predsa prišlo o prácu v dôsledku mechanizácie alebo ich jednoducho nahradil mladší a kvalifikovanejší kolega.

Rovnako, keď podnik neinovuje je isté, že časom stratí konkurenčné výhody a zbankrotuje. Tak isto aj keď sa človek prestane profesijne rozvíjať, stratí svoju hodnotu na trhu práce. V prípade, že o svoje zamestnanie príde, môže mať vážny problém nájsť si ďalšie. Týka sa to najmä zamestnaní, v ktorých sa vykonáva rutinná alebo mechanická práca a vekovo starších ľudí.

Že vzdelávanie je celoživotný proces, vie už aj štát  

Vedeli ste, že o celoživotnom vzdelávaní máme dokonca aj samostatný zákon? Keď mu aj štát prikladá takú dôležitosť, prečo samotní ľudia nie? Dôvody hľadajme v ekonomike. Konkurencieschopnosť krajiny je priamo úmerná konkurencieschopnosti jej obyvateľov. To znamená, že úspech krajiny je závislý od vzdelania a dostatočnej kvalifikácie jej občanov.

Od výroby k službám

Každá vyspelá krajina si prešla určitým vývojom. Z poľnohospodárstva k výrobe a priemyslu a z priemyslu k službám. Je známe, že sa práve najvyspelejšie krajiny sveta vyznačujú vysokým percentom služieb na celkovom HDP a klesajúcim priemyslom. Zoberte si napríklad také Luxembursko. Kedysi krajina s upadajúcim oceliarskym priemyslom, dnes najbohatšia krajina Európy s priemernou čistou mesačnou mzdou 3 200€. Až 45% z celkového HDP tvorí finančný sektor. Sídlia tam aj také svetové spoločnosti ako Apple, Amazon, Skype atď.

Zvyšovanie vzdelania cez digitálne zručnosti

Na Slovensku je stále hlavným ťahúňom sekundárny priemysel. Aj preto štát kladie vysoký dôraz na digitálne kompetencie občanov. Tie na Slovensku ešte stále zaostávajú oproti západným krajinám. Hoci sa počítačová gramotnosť zvyšuje, stále sa až štvrtina obyvateľov odmieta učiť a prispôsobovať moderným technológiám. Hoci práca s počítačom, internetom a všetkými IKT zvyšuje kvalitu života. Internet je nekonečným zdrojom informácii a priestor pre mnohé príležitosti.

Celoživotné vzdelávanie je preto orientované smerom k internetu a digitálnym zručnostiam. Konečným cieľom nie je ale ich samotné získanie, no prostredníctvom nich nadobudnúť pre vás dôležité informácie a schopnosti. Tie vás potom profesijne posunú vpred.

Možno ste počuli o žene, ktorá si vďaka návodom z Youtubu postavila sama celý dom. Pred tým o stavaní nemala ani šajnu.

E-learning

Veľmi populárnou metódou získavania informácii či kvalifikácie je e-learning. V súčasnosti nájdete obrovské množstvo webinárov, prednášok, blogov, videí, prostredníctvom ktorých zadarmo alebo za peniaze získate potrebné vedomosti. Je jasné, že nie všetko sa dá naučiť prostredníctvom internetu. Minimálne však nájdete potrebné know-how ako postupovať alebo kde presne ísť. Oblasti, ktoré ľudia najviac vyhľadávajú, samozrejme okrem tých, v ktorých pracujú, sú cudzie jazyky, komunikačné a prezentačné schopnosti, finančné vedomosti a akékoľvek digitálne zručnosti.