Možnosti využitia a výhody e-learningového vzdelávania pre firemné účely

To, že e-learningové kurzy sú čoraz populárnejšie a preferovanejšie svedčí fakt, že žijeme v 21. storočí. Predstavuje veľmi efektívnu a finančne nenáročnú možnosť vzdelávania. Navyše kapacita zúčastnených ľudí môže byť prakticky neobmedzená. Neoceniteľný prínos má predovšetkým pre spoločnosti s väčším počtom zamestnancov alebo klientov.

Pre zamestnancov aj klientov

V rámci marketingovej agentúry, kde momentálne pôsobím, využívame viacero prospešných IT toolov. V tomto blogovom príspevku by som chcel hovoriť o možnostiach e-learningu. V našej spoločnosti využívame learning management systém na vzdelávacie aktivity našich zamestnancov a klientov, ktorých máme celkom dosť.

Organizujeme e-learningové kurzy, prostredníctvom ktorých dodávame našim klientom podporné služby. V nedávnej dobe sme napríklad usporiadali kurz: 10 tipov pre e-shopy v roku 2017. Pred tým to bol tuším: ako správne robiť e-mail marketing. Samozrejme pre našich klientov je táto služba bezplatná a dobrovoľná. Možnosť zúčastniť sa, majú za poplatok aj neklienti.

Evidencia študentov, študijných plánov a kurzov

E-learnigová platforma eviduje všetkých „študentov“ a skupiny študentov s ich profilmi a výsledkami. V podstate ich rozdeľujeme do troch skupín, prvú tvoria naši zamestnanci, druhú klienti a tretiu neklienti, teda široká verejnosť. Niektoré, najmä rozsiahle vzdelávacie kurzy skladajúce sa z viacerých modulov zvykneme certifikovať na základe zvládnutého testu alebo splneného zadania. Všetko prebieha v rámci tejto platformy.

Správa a starostlivosť o zamestnancov  

V našej spoločnosti musia zamestnanci disponovať určitými certifikátmi v závislosti od pracovnej pozície. Niektoré z nich sú získateľné prostredníctvom našich vzdelávacích kurzov, iné sú externé. V dôsledku dočasnosti niektorých certifikátov, e-learningová platforma včas upozorní zamestnanca na končiacu platnosť jeho certifikátu. Konkrétne v mojom prípade ma systém upozornil, že platnosť môjho certifikátu Inbound Marketingu končí a požiadalo ma o opätovné pretestovanie. Išlo o externý certifikát, no požadovaný našou marketingovou spoločnosťou. Znova som ho teda úspešne absolvoval na stránke HubSpot Academy. Po jeho dokončení som certifikát aktualizoval v rámci nášho e-learningového systému.

Implementácia learning management systému prináša svoje výhody. Jednou z nich je široká miera customizácie pre rôzne firemné potreby. Rozširuje možnosti vzdelávania zamestnancov a to všetko na jednom mieste.