Kedy potrebujem preklad rodného listu?

Kedy potrebujem preklad rodného listu?

V súčasnosti mnohí z nás ovládajú aspoň jeden cudzí jazyk. Niet sa čomu čudovať, dnes sa znalosť cudzieho jazyka považuje za absolútnu nevyhnutnosť najmä na stále sa zväčšujúcom globálnom trhu práce. Mnohokrát sa však v praxi stretávame so situáciou, kedy nám naša znalosť cudzieho jazyka nepostačuje. Na mysli máme najmä úradné a odborné preklady či už zo slovenčiny do cudzieho jazyka alebo z cudzieho jazyka do slovenčiny.

Moderné a spoločensky zodpovedné prekladateľské agentúry sa často stretávajú s potrebou prekladu rodného listu do cudzieho jazyka, najčastejšie do angličtiny. Preklad rodného listu do angličtiny môže byť na prvý pohľad považovaný za jednoduchý prekladateľský úkon, no verte, že tomu tak nie je. Nejde ani tak o zložitosť jednotlivých fráz, ako skôr o správnu formálnu stránku takto vyhotoveného dokumentu. Tisíce ľudí sa preto obracajú s prekladmi rodných listov na renovované prekladateľské agentúry, ktoré za rozumnú cenu garantujú tak obsahovú, ako aj formálnu stránku prekladu. Mnohé z nich dokonca poskytujú svojim zákazníkom ročnú záruku na kvalitu nimi preložených dokumentov, čo presvedčí každého neveriaceho Tomáša, že sa stretávajú so skutočne zodpovedným prístupom k poskytovaniu služieb.

S potrebou prekladu rodného listu do angličtiny či iného cudzieho jazyka sa môžete stretnúť vo viacerých prípadoch. Napríklad ak sa vaše dieťa narodí mimo územia Slovenskej republiky alebo ak je potrebné predložiť úradný preklad rodného listu v otázke dvojitého občianstva. Vyskytli sa aj situácie, kedy bola potreba prekladu rodného listu spojená so žiadosťou o víza alebo o vstup do krajiny z dôvodu dlhšieho pobytu. Rodný list sa dokonca prekladá aj pri uzatváraní manželstva osôb, ktoré majú rozdielne štátne občianstvo či v prípadoch, kedy sa manželstvo uzatvára mimo štátu.