Kam na vysokú školu?

Kam na vysokú školu?

Vzdelávanie je jednou z top tém, ktoré hýbu dnešnou spoločnosťou. Robia sa prieskumy, štatistiky, sledujú sa zahraničné trendy vo vzdelávaní. Čo hovoríte vy na vzdelávanie u nás? Veľa ľudí je nespokojných so systémom školstva na Slovensku. Na druhej strane sa však zvykne hovoriť, že bez vzdelania a titulu sa nikam nepohnete.

Vzdelávanie však neznamená len memorovanie sa poučiek, či textov, ktoré dostávajú študenti v škole. Vzdelávanie je okrem iného aj samoštúdium, prax, či rôzne kurzy, ktoré Vám mnohokrát dajú viac ako škola. Veľa krát sa ľudia sťažujú, že stredná škola ich poriadne nenaučila cudzí jazyk. To je obrovská chyba, keď sa ľudia spoliehajú len na to, že ich škola niečo sama naučí. Všetko je to o prístupe a o tom, či sa tomu daný študent venuje aj po skončení školy.

Veľa študentov na vysokých školách odchádza skúsiť štastie na zahraničné vysoké školy. Už len v susedných Čechách študenti hovoria, že je to o niečom inom. V zahraničí sa profesori snažia šudentom podať poznatky z praxe a snažia, sa aby viac pracovali na hodinách. Prednášky nie sú o tom, že profesor prednáša a študenti nepočúvajú a sú duchom neprítomní. Teda, ak sa bavíme o kvalitnej vysokej skole. Od študentov sa na takých školách vyžaduje vysoká zaangažovanosť a zapálenosť pre štúdium.

Na Slovensku to funguje asi tak, že prebieha prednáška, na ktorú študenti celý rok buď nechodia, alebo nemusia ani dávať pozor. Príde skúška, naučia sa pojmy a profesor im dá známku. Keď prídu do zamestnania, zistia, že to, čo by oveľa viac potrebovali ako memorovanie sa učiva, je práve prax. Preto ak zostanete študovať tu, hľadajte si popri škole stáže, zamestnanie v obore, alebo získajte aspoň krátkodobú prax. Všetko toto sa Vám v budúcne zíde a otvorí Vám to možno dvere tam, kde by ste sa práve bez týchto voľnočasových aktivít nedostali.