Edukačno-zábavné aktivity pre deti s downovým syndrómom

Detičky s downovým syndrómom si nielen zaslúžia, ale najmä vyžadujú špeciálnu starostlivosť. Odhliadnuc od všetkého zlého, čo sa okolo nich deje si musíme uvedomiť, že sú to v prvom rade deti a deti nezabaví nič tak, ako program a aktivity, počas ktorých sa môžu pokojne hrať, učiť novým veciam a zabudnúť na nepriaznivé okolité podmienky.

Pre najmenších:

  • počúvanie

Trénujte dieťa “hlúpymi” hrami tak, aby rozoznali rôzne zvuky podobné reči. Posaďte dieťa oproti sebe a vydávajte zvuky s použitím samohlások, neskôr môžete pridať aj zvuky spoluhlások. Čím prehnanejšie pohyby pier budete používať, tým väčšiu snahu bude mať dieťa pri napodobňovaní. Ide o to aby dieťa postupne počúvalo, rozoznávalo slová a kopírovalo pohyby vašich pier.

  • popíšte to, povedzte to

Vizuálne učenie ide deťom s downom lepšie ako verbálne. Môžete im však jednoducho pomôcť tým, že budete používať gestá spolu so slovami. Napríklad položte ruku k uchu a naznačte, že v ruke držíte telefón a súčasne vyslovte aj slovo “telefón” alebo predstierajte, že pijete s pohára a vyslovte slovo “pohár”.

  • ty a ja, tam a späť

Celá komunikácia závisí na poslucháčovi a reproduktore, teda na vás. Komunikačná zručnosť a osvojovanie si jednotlivých pojmov sa dá praktizovať na klasickom rolovaní lopty. Posaďte si dieťa oproti sebe a “gúľajte” si loptu. Pri tom ako ju posuniete smerom k dieťaťu povedzte “na rade je mamička”, dieťatko na druhej strane má na to odpovedať “na rade je Janko”. Akonáhle bude schopný naučiť sa tento úkon, pochopí aj význam slovíčok ako “ja” a “môj”.

Pre väčších:

  • povedz mi viac

Deti s downovým syndrómom potrebujú viac času na to, aby vytvorili rozvité vety. Výskum ukazuje, že predtým ako začnú slová spájať, pracujú približne so 100- slovnou zásobou (vrátane a). Prechod od jedného slova k viacerým slovám alebo vetám podnecujte pomocou techniky imitácie s postupnou expanziou. Znie to možno ťažko, ale v skutočnosti ide iba o to, že zopakujete slovo, ktoré dieťa povedalo a pridáte k nemu ďalšie. Ak dieťa pri hre povie slovo pes, vy povedzte čierny pes. Opakovanie je pri tejto technike nevyhnutné, a preto nebuďte frustrovaní ak budete musieť slovíčka opakovať viac krát.