Chcete sa naučiť angličtinu? Choďte na kurzy.

Chcete sa naučiť angličtinu? Choďte na kurzy.

V globalizovanom svete môže byť štúdium jazyka veľkým prínosom. Pomáha nielen pri cestovaní, ale aj v profesijnom či študijnom živote celkovo. To, že budete vedieť ďalší jazyk navyše znamená, že dokážete a chcete rozvíjať svoje mentálne schopnosti. Prečo sa oplatí investovať do kurzu angličtiny sa dozviete v nasledujúcich minútach. 

1. Zvýšite si mozgovú výkonnosť

Cudzí jazyk je úplne nový zložitý systém pravidiel a štruktúr. Učenie sa nového jazyka znamená pre váš mozog novú výzvu, ktorú musí vyhodnotiť a absorbovať. Nové vedomosti rozvíjajú zmysly, zlepšujú schopnosť komunikácie a pomáhajú rozvíjať kľúčové vzdelávacie schopnosti, ako je kognitívne myslenie a riešenie problémov.

2. Zlepšíte si pamäť

Využiť alebo stratiť. Koľkokrát ste túto frázu počuli? Je to jednoduchý fakt – čím viac sa mozog používa, tým lepšie funguje. Nový jazyk si vyžaduje nielen znalosť slovnej zásoby a pravidiel, ale aj schopnosť si tieto poznatky pripomínať a aplikovať. Na kurze angličtiny teda budete trénovať nielen výslovnosť, ale aj svoju pamäť.

3. Budete schopní rozhodovať sa pohotovejšie

Pre ľudí, ktorí hovoria viacerými jazykmi je aj rozhodovanie o čosi jednoduchšie. Okrem základných pravidiel a slovnej zásoby, existujú aj nuansy a regionálne výrazy, s ktorými sa študent cudzieho jazyka stretáva a posudzuje ich z hľadiska vhodnosti a skrytých významov. Dvojjazyční ľudia sú schopní rýchlejšie posúdiť situáciu a vhodne na ňu reagovať.

4. Zlepšíte si aj svoj materský jazyk

Učiť sa nový jazyk vám pomôže upevniť si aj skrutky a matice svojho materského jazyka.

5. Otvoria sa vám nové dvere

Viacjazyčná schopnosť je v dnešnom svete určite konkurenčnou výhodou, ktorá vám môže pomôcť získať vysnívanú prácu.