Ako vybrať prekladateľa

office-1575874_640

Z času na čas sa každému z nás stane, že potrebuje niečo preložiť do angličtiny, nemčiny či iného jazyka. Niekedy si s tým poradíme sami, no niekedy potrebujeme využiť prekladateľské služby prekladateľa či agentúry. Ako však vybrať toho „pravého“?

Referencie

Najlepším spôsobom, ako zhodnotiť kvalitu prekladateľských služieb prekladateľa či agentúry, je spýtať sa na spokojnosť priamo klientov. Ak túto možnosť nemáte, vyžiadajte si kontakt na ľubovoľnú spoločnosť z uvedených referencií a nebojte sa na získaný kontakt zavolať alebo napísať.

Skúšobný preklad

Dajte si najskôr preložiť jeden alebo dva odseky z vášho dokumentu. Ak vám môže niekto preklad skontrolovať (pri preklade do hebrejčiny budete takého človeka zháňať ťažko, avšak pri preklade do angličtiny máte situáciu jednoduchšiu), môžete si ušetriť nejedno trápenie.

Dohodnite si cenu vopred

Dávajte si pozor na skryté príplatky. Na prvý pohľad nízka cena môže narásť z mnohých dôvodov. Poctivá prekladateľská agentúra či prekladateľ vás na príplatky upozorní, avšak aj tak sa odporúča zaslať objednávku už s približnou cenou.

Vyžiadajte si profil prekladateľa

Ak využívate prekladateľské služby agentúry, vyžiadajte si doterajšie skúsenosti človeka, ktorý sa vašej zákazky ujme. Vari vás nezaujíma, akú má prekladateľ dĺžku praxe, na aký odbor sa špecializuje, či má štátnice z daného jazyka a skúsenosti zo zahraničia?

Ako to je so súdne overenými prekladmi

Ak potrebujete súdny úradný preklad, tak to nemôžete dať preložiť hocikde, pretože taký preklad musí mať pečiatku súdneho prekladateľa. Ide väčšinou o dokumenty, ktoré slúžia na úradné účely, napríklad, ak potrebujete sobáš v zahraničí doložiť na matrike. Iba súdny prekladateľ svojou pečiatkou potvrdí, že ste naozaj zosobášení. Medzi tieto dokumenty patria rodné listy, úradné výpisy, sobášne listy, úmrtné listy, diplomy, zmluvy, technické správy a ďalšie.

Okrem spomínaných faktorov si prekladateľa vyberajte aj podľa náročnosti požadovaného prekladu.