Ako vybrať LMS systém

V dnešnej dobe slovo e-learning už nie je neznámym pojmom, a kladú sa naň čoraz väčšie nároky. Súčasťou sú aj learning management systémy, o ktorých si čosi viac povieme dnešnom článku.

Čo je lms?

Learning management system, skrátene LMS, je on-line riešenie študijného prostredia, slúžiace pre sprístupňovanie výučbového obsahu. Integruje v sebe rôzne druhy nástrojov pre komunikáciu a riadenie štúdia, kam patrí napr. nástenka, diskusné fórum, chat, tabule, evidencia, hodnotenie, testovanie, katalóg výukových kurzov a objektov, správa práv, úložisko obsahu alebo správa študijných plánov.

Dôležitosť výberu lms

Výber a nastavenie vhodného LMS pre budúcu organizáciu školení je zásadný. Odporúča sa zvážiť, aké sú potreby vzdelávania, ktoré prípadné funkcie čo najviac uľahčia organizáciu školení a ponúknu pridanú hodnotu, a ktoré sú naopak zbytočné alebo dokonca celú organizáciu školení komplikujú. Často sa stáva, že zákazníci pri výbere riadiaceho vzdelávacieho systému kopírujú zadanie od iných inštitúcií, pričom ich potreby sú iné. Požadujú funkcie, ktoré v praxi takmer alebo vôbec nevyužijú. Nezmapujú si technologické vybavenie a možnosti, užívateľské potreby a schopnosti svojich zamestnancov.

Na, čo hľadieť pri výbere lms

Pri výbere lms systému sa odporúča zmapovať technologické možnosti, identifikovať vlastné potreby vzdelávania, identifikovať potreby organizácie, vyskúšať si ovládanie LMS i užívateľské prostredie z pohľadu zamestnancov, overiť skúsenosti s LMS u súčasných užívateľov, zvážiť, ktoré funkcie a reporty sú skutočne dôležité a prínosné, a ktoré niečím navyše, čím miesto zjednodušenia celého procesu školenia vyrobia ľuďom len zbytočnú prácu navyše.

Výhody pri správnom výbere lms

Ak vyberiete správny LMS, môžete nerušene užívať všetky jeho výhody, medzi ktoré patrí automatická organizácia školení, stráženie termínov školení, distribúcia pozvánok a upomienok, nonstop online prístup ku kurzom, evidencia priebehu školenia, overovanie znalostí, certifikácia, monitoring znalostí, reporting, prepojenie užívateľov s lektormi, distribúcia aktualizácií ku školeniam alebo iných dôležitých informácií.

Ako povedal Lenin „učiť sa, učiť sa, učiť sa. Každým dňom sa potvrdzuje, že tento výrok je viac ako pravdivý.