Ako možno získať príspevok na zateplenie domu?

prefabricated-house-930190_640

O možnosti získania príspevku na zateplenie domu ste už zaiste počuli, ale viete, ako sa k nemu dostať? Poznáte podmienky, ktoré musíte splniť a viete, ako bude financovanie prebiehať? Ak sa o túto tému zaujímate, tak čítajte ďalej, pretože všetky tieto informácie si povieme v nasledujúcom článku.

Základné informácie.

Najprv si ozrejmíme základné informácie. Poskytovaním príspevku na zateplenie domu sa zaoberá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a to na základe zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež aj vyhlášky spomenutého ministerstva o podrobnostiach a výške daného príspevku.

Čo všetko potrebujete o tomto príspevku vedieť?

–          Príspevok na zateplenie domu možno využiť na zateplenie obvodových múrov a strechy domu. Zateplením sa však chápe aj výmena starých okien a dverí za nové.

–          Ak sa rozhodnete požiadať o tento príspevok, mali by ste vedieť, že si môžete prilepšiť o pekných 6500 eur. Na samotné zateplenie môžete využiť 6000 eur, musia však predstavovať 30% z uhradených nákladov. Príspevok možno navýšiť o 500 eur, ktoré možno využiť na vytvorenie projektovej dokumentácie.

–          O príspevok na zateplenie však nemôže požiadať každý. Je dôležité splniť určité podmienky. Príspevok môžete dostať v prípade, že ste fyzickou osobou s trvalým pobytom na Slovensku a vlastníte rodinný dom. Jednou z podmienok je, že dom užívate minimálne desať rokov. Ak chcete zatepliť jednopodlažný dom, musí mať výmeru do 150 metrov štvorcových, dvojpodlažný dom zas 250.

–          Zateplenie musí vykonávať len firma, alebo živnostník, ktorý ma správu na tepelnoizolačný systém z inšpekcie vydanú inšpekčným orgánom.