4 základné modely vzdelávania zamestnancov

Zvyšovanie znalostí a zručností zamestnancov je pre dnešné organizácie mimoriadne dôležité. Ak majú zamestnanci pocit, že sa o nich firma stará a že má záujem zlepšovať ich výkonnosť, cítia sa viac motivovaní, viac dôležití a vykonávajú svoju prácu efektívnejšie a s väčším nasadením. Vzdelávanie zamestnancov však nie je jednoduché implementovať do zabehnutého biznisu. Celý proces výučby zamestnancov je totiž podobný školskému princípu- aj tu nájdeme rozmanitých študentov, rôznych vyučujúcich aj odlišné učebné metódy.

UČEBNÉ MODELY VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV

  • experimentovanie

Niektorí zamestnanci sa budú najlepšie učiť vtedy, ak budú mať možnosť experimentovať a skúšať nové veci okamžite v praxi. Pri tomto type učebného modelu je typická známa metóda “pokus-omyl”, ktorá dáva zamestnancom príležitosť poučiť sa z vlastných chýb a neopakovať ich v budúcnosti.

  • pozorovanie

Nájdu sa aj jednotlivci, ktorí veciam porozumejú lepšie, ak budú pozorovať niekoho iného, kto bude konkrétnu úlohu vykonávať. Až po odsledovaní techniky niekoho iného sú schopní vyskúšať si to sami. Takýchto “študentov” netreba do ničoho tlačiť, ale nechať im priestor a čas na ich vlastný “prieskum”. 

  • skúmanie

Zamestnanci, ktorí sú ochotní skúmať a zaujímajú o výučbu už hneď od začiatku sú tzv. prieskumníci. Snažia sa celý proces, úlohu alebo problém čo najrýchlejšie pochopiť nielen vrchná plochaovo ale do hĺbky. Budú sa veľa pýtať, hodnotiť všetky možnosti, hľadať existujúce alternatívy a komentovať svoje konanie aj konanie ostatných. 

  • modelovanie

Modelovanie je tvorivý typ vzdelávania, kedy zamestnanci rozoberajú všetko do detailov. Dostanú konkrétny prehľad o skúmanej problematike a vytvárajú vzorové situácie, ktoré sa dajú aplikovať do praxe.

Neexistuje jeden jediný predpísaný model vzdelávania zamestnancov. Môžu byť vzájomne prepojené a fungovať efektívne iba vtedy, ak sa uplatnia spoločne. Je dôležité aj to, aby ste poznali ľudí, s ktorými pracujete, pretože každá výučba musí byť prispôsobená ich osobnosti a charakteru.